Bộ GD-ĐT dự kiến lập câu lạc bộ hiệu trưởng đại học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trong 15 ngày, từ 25/12 đến trước ngày 10/1/2009, Bộ GD-ĐT tổ chức khảo sát ý kiến của Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học về ý tưởng trên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=119960