Bình Thuận: Thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 23 (chuyên đề), thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Đặc biệt là việc thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Chủ tọa Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất sự cần thiết phải quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại mỗi địa bàn thôn, khu phố có tính chất, đặc điểm dân cư, quy mô dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội khác nhau dẫn đến các yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng có sự khác biệt. Do đó, thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần bố trí số lượng thành viên phù hợp tại các thôn, khu phố để đủ sức hỗ trợ công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc quy định số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự đảm bảo hợp lý giữa các thôn, khu phố và làm không phát sinh thêm số lượng người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Nghị quyết, tổ bảo vệ an ninh, trật tự có từ 3 - 7 thành viên, gồm tổ trưởng, phó tổ trưởng và các tổ viên. Thôn có quy mô dân số dưới 800 hộ, thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, gồm 3 thành viên. Thôn có quy mô dân số từ 800 hộ trở lên thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tối đa không quá 5 thành viên. Khu phố có quy mô dân số dưới 800 hộ thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tối đa không quá 5 thành viên. Khu phố có quy mô dân số từ 800 hộ trở lên, thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tối đa không quá 7 thành viên.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh bố trí 434 công an viên/434 thôn. Toàn tỉnh thành lập và đang duy trì hoạt động của 747 đội dân phòng gồm 691 đội dân phòng ở thôn, khu phố và 57 đội dân phòng ở xã, phường, thị trấn với 7.478 thành viên. Qua đó cho thấy, tại 100% thôn, khu phố đều thành lập và duy trì các lực lượng (công an viên thôn, dân phòng, bảo vệ dân phố) được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, khi kiện toàn, thống nhất 3 lực lượng này cần thiết phải thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn thôn, khu phố để tiếp tục hỗ trợ công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 3.026 thành viên của 3 lực lượng (bảo vệ dân phố, công an viên thôn, đội trưởng và đội phó dân phòng) được ngân sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, gồm: 1.098 thành viên bảo vệ dân phố; 434 công an viên; 747 đội trưởng; 747 đội phó đội dân phòng.

Dự kiến sau khi kiện toàn, thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên thôn, đội trưởng và đội phó đội dân phòng thành tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở theo phương án trên thì số lượng thành viên tối đa trên địa bàn tỉnh sẽ là 2.727 người, giảm 299 thành viên tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự hưởng hỗ trợ thường xuyên hằng tháng từ ngân sách của tỉnh.

Kỳ họp thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 17 Nghị quyết thuộc các nhóm vấn đề về chủ trương đầu tư; phân bổ, điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công; cụ thể hóa quy định pháp luật để triển khai thực hiện tại địa phương…

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại Kỳ họp.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại Kỳ họp.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Kỳ họp được tổ chức với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trong tỉnh. Những nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-thanh-lap-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-20240620131815943.htm