Bin Laden vẫn sống khỏe

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đó là thông điệp vừa được Ayman al-Zawahri, nhân vật số hai của Al Qaeda đưa ra. Trong đoạn băng dài 104 phút (có tài liệu nói 90 phút) được đưa lên mạng hôm 2/4, Ayman al-Zawahri cho biết, Osama bin Laden vẫn khỏe mạnh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88417.cand