Biết tìm đâu?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một cựu quan chức TP Fort Lauderdale (Mỹ) từng giúp lập chương trình chống trộm cắp xe đạp lại trở thành nạn nhân của một vụ trộm xe.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200901/20090101221836.aspx