Biết thiếu, cũng không thể đào tạo tràn lan

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)– Ngày 12-6 tại Hà Nội, lần đầu tiên Bộ Y tế  áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến giữa 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM về đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/170752