Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An

Chiều 7-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi thăm, kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An.

Thực hiện: Xuân Lượng - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hong-linh-kiem-tra-cac-du-an-nhiet-dien-nhon-trach-3-nhon-trach-4-va-cang-phuoc-an-fb25e85/