Bi kịch của những nàng "Tây hóa"

    Gốc

    Hanoinet - Ly là sinh viên đại học, gia đình cơ bản, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Nói chung Ly cũng là cô gái có học, caon nhà tử tế. Nhưng mới đây, không ít người trong xóm vô cùng ngỡ ngàng khi biết tin cô đi… cướp chồng người khác.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=83429