Bị chém vì nẹt pô lớn tiếng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    “Băng” của Toàn cho rằng nhóm bạn của Nhân nẹt pô lớn tiếng là khiêu khích nên rút mã tấu chém.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89719.cand