Bí ẩn của chứng bệnh mù mặt

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Prosopagnosia - bệnh mù mặt - là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình và ngay bản thân mình! Ở Anh có khoảng 1,5 triệu người mắc chứng bệnh này, với các mức độ khác nhau, song nhiều người không hề biết mình đang mắc bệnh mù mặt.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/3/110569.cand