Bếp đẹp trong nhà Việt tân thời

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trong ý niệm của người Việt, bếp luôn là không gian được coi trọng của ngôi nhà. Xuất hiện trong rất nhiều các câu chuyện dân gian, các ông Táo, bà Táo luôn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2007/12/04/085222/1350