"Bèo" như lương bảo mẫu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Do mức lương không thay đổi từ nhiều năm nay, nhiều bảo mẫu ở các trường bán trú tại TP.HCM đang lần lượt bỏ nghề. Và nếu thiếu bảo mẫu, mô hình trường bán trú có nguy cơ đóng cửa...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080921223714.aspx