Bệnh nhân ra viện mà không biết mình bị mắc tả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 4-4, bệnh viện làm các xét nghiệm tìm vi khuẩn tả, kết quả bệnh phẩm của ông Hiền dương tính với vi khuẩn tả. Nhưng trước khi có kết quả xét nghiệm này, ông Hiền đã xin ra viện vì bận công việc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=51334