Bên lề

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chính phủ Hà Lan cảnh báo các CĐV nhà đừng đội những bộ tóc giả màu cam, vì có thể gây ra hỏa hoạn do dễ bắt lửa. Theo một thông báo của Bộ Y tế Hà Lan, những vật liệu làm ra bộ tóc giả màu cam để ủng hộ đội tuyển "Màu da cam" không an toàn, vì chúng rất dễ bị bắt lửa khi gần thuốc lá hay bật lửa. Khoảng 30 ngàn CĐV Hà Lan đã đến Thụy Sĩ trong đó có hơn một nửa đội tóc giả.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2008/6/9/243693.tno