Bể than lớn trong lòng đất đồng bằng sông Hồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam vừa thông báo một tin vui: Mỏ than của vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 8 khoáng sàng (vùng chứa than) với dự kiến khoảng 210 tỷ tấn. Trong đó, tập trung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Thái Bình, với bốn khoáng sàng, thuộc địa bàn các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và Tiền Hải.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139387&sub=131&top=38