Bế mạc kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc vào trưa 12-7.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lý Thanh Tâm trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Minh Chí

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lý Thanh Tâm trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Minh Chí

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Minh Chí

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Minh Chí

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành phiên chất vấn đối với một số thành viên UBND tỉnh liên quan trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư công triển khai hạ tầng cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng hiện nay trong phát triển ngành nông nghiệp; những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương. HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo tại kỳ họp. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua 23 nghị quyết và những vấn đề khác trong nội dung chương trình kỳ họp.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu trình bày các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Trần Thị Ánh Tuyết và ông Quách Ái Đức, nghỉ hưu theo chế độ; quyết nghị cho thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tấn Nam vì chuyển công tác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu dân cử dành thời gian nghiên cứu các chủ trương, chính sách của tỉnh, các văn bản điều hành và văn bản trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh để thông tin đến cử tri. Đối với các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có văn bản trả lời, các đại biểu HĐND tỉnh cần giải thích, thông tin rõ để cử tri nắm tình hình, tránh kiến nghị trùng lặp, nhiều lần.

Thanh Mảng - Anh Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/146312/be-mac-ky-hop-giua-nam-hoi-dong-nhan-dan-tinh-binh-phuoc-khoa-x