Bầu cử Quốc hội U-crai-na

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày mai (30-9), người dân U-crai-na chính thức đi bầu Quốc hội trước thời hạn như thỏa thuận trước đó của Tổng thống Vích-to  Y-u-sen-cô và Thủ tướng Vích-to Y-a-nu-cô-vích.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/145795