Bát nháo trước cổng chùa

    Gốc

    Chùa Long Quang nằm tại khu vực ngã ba đường Tháp Bà và Hồ Tùng Mậu, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là nơi tôn nghiêm thanh tịnh cho Phật tử gần xa đến lễ bái...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.28389.qdnd