Bấp bênh những “thủ khoa” NV2

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những thí sinh có điểm thi cao 8 điểm/môn, thậm chí hơn 9 điểm/môn mà vẫn trượt vào ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội… họ trở thành thủ khoa của NV2. Với mức điểm của mình, họ “nộp đâu đỗ đấy” nhưng vấn đề ở chỗ chẳng tìm đâu ra được trường ở NV2 để có thể “toàn tâm toàn ý”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=86303