Bảo vệ quán cà phê đánh chết khách hàng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Anh Nhị cùng các bạn rời khỏi cà phê Phi Ưng thì bị nhóm bảo vệ ở đây xông tới dùng dùi cui đánh gục giữa đường… Vụ đánh tập thể này có lý do là một vệ sĩ bảo vệ quán cho là bạn anh Nhị "nhìn đểu" mình.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/2/108722.cand