Bảo tồn động vật bản địa quý hiếm

    Báo VnEconomy
    Gốc

    "Do không được quan tâm đầu tư đúng mức, nhiều giống bản địa đang đứng trước nguy cơ bị mai một, bị đe dọa tuyệt chủng"...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0901&home=detail&id=5de98e6251f154&page=category