Bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, 24 giờ đến 48 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ nam đồng bằng Bắc bộ đến Quảng Trị.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/182154