Báo Pháp Luật TP.HCM tuyển dụng

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật TP.HCM đợt 1 - năm 2024 (Vòng 2: Kiểm tra sát hạch chuyên môn bằng hình thức thi viết).

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BPL ngày 04-4-2024 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức Đợt 1 - năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BPL ngày 16-5-2024 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức Báo Pháp luật TP.HCM Đợt 1 - năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức Đợt 1 - năm 2024, như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1 - năm 2024 (Vòng 2: Kiểm tra sát hạch chuyên môn bằng hình thức thi viết) (tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức:

Đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1 - năm 2024 (Vòng 2: Kiểm tra sát hạch chuyên môn bằng hình thức thi viết), đúng 7 giờ 30 ngày 05-6-2024 có mặt tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM để tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm dự tuyển.

(Lưu ý: Thí sinh đến dự thi liên hệ nhân viên lễ tân Nguyễn Thủy Anh Thư tại tầng trệt để được hướng dẫn lên Phòng chờ (P. 206) thực hiện các thủ tục dự thi).

3. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

- Hình thức: Thi viết.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm dự tuyển.

- Thời gian: Ngày 05-6-2024; thi viết: 180 phút (từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển dụng; thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển.

- Địa điểm: Phòng 203, tầng 2, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Một số yêu cầu đối với thí sinh dự thi:

- Có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch chuyên môn trước 30 phút để thực hiện các thủ tục dự thi tuyển viên chức.

- Mang theo Căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để đối chiếu khi vào phòng kiểm tra, sát hạch.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1 - năm 2024 lần 2 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức biết và thực hiện.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức Báo Pháp Luật TP.HCM đợt 1 - năm 2024:

(Kèm theo Thông báo số 48/TB-BPL-HĐTD ngày 16-05-2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Báo Pháp Luật TP.HCM

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-phap-luat-tphcm-tuyen-dung-post791881.html