Bạo lực thách thức

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Một lần nữa tình hình bất ổn tại miền Nam Phi-líp-pin lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/177880