Bão lớn làm 350 người chết ở Myanmar

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cơn bão có sức gió 190 km/giờ tràn qua Myanmar làm ít nhất 350 người chết và khoảng năm triệu người bị ảnh hưởng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121256&sub=82&top=45