Bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT -  Một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào đông nam Trung Quốc chiều nay, 7-10, gây ra mưa lớn và lở đất ở khu vực đông dân nằm giữa hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106933&sub=82&top=45