Bão đổi hướng, đổ vào Quảng Ninh

    Gốc

    Không đi sâu vào Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu như dự báo trước đó, bão số 4 lại đổi hướng, men theo bờ biển Trung Quốc và nhiều khả năng đêm nay đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/96941.cand