Bằng lái xe Việt Nam có dùng được ở Mỹ?

Bằng lái xe Việt Nam có dùng được ở Mỹ? Thủ tục cấp bằng lái xe quốc tế như thế nào? - Độc giả Như Hảo

1. Bằng lái xe Việt Nam có dùng được ở Mỹ?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT thì giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.

Như vậy, bằng lái xe Việt Nam không dùng được ở Mỹ, chỉ dùng được tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT có quy định;

- Giấy phép lái xe quốc tế (bằng lái xe quốc tế) là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.

- Giấy phép lái xe quốc tế (bằng lái xe quốc tế) có tên tiếng Anh là International Driving Permit, sau đây gọi tắt là IDP.

Do đó, muốn lái xe ở Mỹ thì cần phải làm thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế.

2. Thủ tục cấp bằng lái xe quốc tế

* Hồ sơ đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế:

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

* Trình tự cấp bằng lái xe quốc tế:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân khi nộp đơn trực tiếp tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) để thực hiện kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của việc cấp IDP và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định;

Cá nhân khi nộp đơn qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai, phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày lam việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn;

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp IDP cho cá nhân; trường hợp không cấp IDP thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

* Trường hợp không cấp bằng lái xe quốc tế:

Không cấp bằng lái xe quốc tế đối với các trường hợp sau đây:

- Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;

- Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Lưu ý:

Trường hợp phát hiện cá nhân có hành vi gian dối để được cấp IDP, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin trên IDP được cấp, ngoài việc bị cơ quan cấp IDP ra quyết định thu hồi IDP, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp IDP trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị phát hiện hành vi vi phạm.

(Điều 8 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, Thông tư 05/2023/TT-BGTVT)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bang-lai-xe-viet-nam-co-dung-duoc-o-my-262328.html