Bản lĩnh Việt Nam đang khởi sắc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Sau một năm gia nhập ngôi nhà thương mại này, tiến trình đổi mới đã thực sự tăng tốc với những kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 11 năm qua (8,48%), vốn đầu tư nước ngoài đổ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.7714672073