Bạn đường

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hà Nội đang phấn đấu  xây dựng văn hóa trong giao thông đô thị-một việc vừa khó vừa phải kiên trì. Mỗi ngày chúng ta phải “sống trên đường” một thời gian tương đương, thậm chí nhiều hơn ở nhà. Cái cuộc sống ấy đa phần làm người ta căng thẳng, ấm ức, bức xúc…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/147304