Bán được bó nứa, mất hơn 23 triệu đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Lê Xuân Hải, 51 tuổi, trú tại Gò Kiêng, Hưng Thịnh, Đường Lâm, Hà Nội, làm nghề bán phên, nứa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=118504