Bạn đọc hỏi và kiến nghị, cơ quan chức năng trả lời

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của bạn đọc về bảo vệ hồ chứa, quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước khi bị mưa lụt tràn bơừ, đối tượng được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều kiện đối với tập thể người lao động nhận giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và quy định về việc lưu hành xe bánh xích, xe quá tải, quá khổ trên đường bộ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134656&sub=69&top=40