Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 16 và 19-1-2009

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Mai Nguyễn Ngọc Hân, Q1: 300.000đ; Tăng Ngọc Sanh, Q12: 600.000đ; Trần Thị Mai, Q1: 1.700.000đ; Ngô Dương Cúc Tâm, Bình Trị Đông A, Bình Tân: 400.000đ; Ban cấp tập, Q Bình Thạnh: 200.000đ; Trần Thị Tuyết Xinh, Q9: 200.000đ; Nguyễn Kim Phượng,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2009/01/20090121.88745.html