Bạn đọc Báo SGGP giúp cháu Chu Phú Hải 2 triệu đồng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trang “Tấm lòng vàng” ngày 16-5 có đăng bài viết về cháu Chu Phú Hải, bệnh teo màng não, con anh Chu Phú Hùng và chị Nguyễn Thị Trà ở xã An Lão, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam. Sau khi báo đăng, bạn đọc gởi giúp cháu Hải 2 triệu đồng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2008/5/153169