Bản "đẻ nhiều"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ở bản Co Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, chúng tôi biết có chị sinh năm 1980 mà đã có tới sáu đứa con. Có chị sinh năm 1982 có năm đứa con. Trường hợp đẻ nhiều nhất có tới 14 người con...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88407.cand