Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh hội nghị lần thứ 18 với nhiều nội dung quan trọng

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết và bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

  Chiều 10/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 18 cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

  Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số ngành, địa phương.

  Tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến các nội dung về dự thảo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

  Đại biểu cũng góp ý dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

  Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh.

  Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh.

  Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó dự thảo Quy chế nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng gồm 6 chương, 42 điều.

  Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh

  Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ góp ý về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ góp ý về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025

  Đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo quy chế; đồng thời góp ý các nội dung liên quan đến thẩm quyền của BCH Đảng bộ tỉnh và đề xuất bổ sung thêm nội dung liên quan đến công tác quản lý biên chế...

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

  Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

  Trong đó, việc hoàn thiện dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương cần bám sát nội dung nghị quyết của trung ương và các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã ban hành. Các chương trình hành động cần chỉ rõ cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu từng giai đoạn; phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị, địa phương...

  Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cần thống nhất rõ nguyên tắc phân bổ nguồn vốn, bám sát các cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành để phân bổ nguồn vốn sát thực tiễn. Đồng thời, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần rà soát, đánh giá khách quan thực trạng giải ngân nguồn vốn đầu tư công thời gian qua để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó HĐND tỉnh cần giám sát chuyên đề về nội dung này để giải ngân nguồn vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, sử dụng đúng mục đích.

  Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, cần bám sát quy chế mẫu của trung ương; đồng thời bổ sung rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; bổ sung nội dung về tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

  Thu Hà - Lê Tuấn

  Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hanh-dang-bo-ha-tinh-hoi-nghi-lan-thu-18-voi-nhieu-noi-dung-quan-trong/235955.htm