Bài học Hy Lạp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mặc dù ông Epaminondas Korkoneas, 37 tuổi, sỹ quan cảnh sát gây ra cái chết của cậu học sinh Alexis Grigoropoulos (Andreas Grigoropoulos hoặc Alexandros Grigoropoulos), 15 tuổi đã bị Tòa buộc tội cố ý giết người và sử dụng vũ khí bất hợp pháp, nhưng những cuộc biểu tình cả trong và ngoài Hy Lạp vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu lắng dịu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/105698.cand