Bài 3: “Ra khỏi rừng lau”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đạo diễn Văn Lê đưa ra khái niệm “Ra khỏi rừng lau”, ý chỉ việc tìm lối hướng tới sự chuyên nghiệp nhằm đưa điện ảnh hội nhập quốc tế một cách có bản lĩnh. Điện ảnh nhiều nước trong khu vực có bề dày kém ta mà những năm gần đây cũng đã vươn lên mạnh mẽ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/174460