Bạc Liêu: Sớm hỗ trợ cho các xã viên nuôi nghêu khôi phục sản xuất

Do trên 500 xã viên của HTX đa số là hộ nghèo nên UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu hỗ trợ 600 triệu đồng cho bà con.

Trước đó, Người Đưa Tin đã thông tin về tình trạng nghêu chết của Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng vào tháng 12/2021, khi triển khai dự án Điện gió Hòa Bình 2, khiến nhiều xã viên gặp khó khăn.

Theo thống kê ban đầu của HTX Đồng Tiến, tại bãi nghêu thương phẩm của HTX xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt với diện tích khoảng 80 ha, phần bị xoáy lở cách trụ cầu dẫn điện gió rộng khoảng 100m, chạy dài khoảng 2km. Thiệt hại ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Từ đó, cử tri xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình kiến nghị tỉnh Bạc Liêu sớm hỗ trợ để hợp tác xã và xã viên có điều kiện khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống.

Trước kiến nghị của bà con cử tri, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước khi thi công tuyến cầu dẫn Điện gió Hòa Bình 2, Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 đã có hỗ trợ cho HTX di dời nghêu do bị ảnh hưởng thi công diện tích 30,39 ha, với số tiền hơn 9,8 tỷ đồng và hai bên đã thống nhất với mức hỗ trợ này.

Khi triển khai thi công tuyến cầu dẫn có hiện tượng phá bãi (đào hầm) xảy ra ngay trên bãi nghêu, hiện trường để lại có nhiều xác nghêu chết với diện tích là 60,78 ha.

Xét thấy việc thiệt hại nghêu có ảnh hưởng đến cuộc sống của các xã viên nên sau khi làm việc với HTX Đồng Tiến thống nhất đề nghị được xem xét hỗ trợ thêm khoảng 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, để đánh giá nguyên nhân nghêu chết được khách quan, Sở NN&PTNT đã mời Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ) có kinh nghiệm chuyên môn để đánh giá cho ý kiến xử lý.

Đến ngày 9/5/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp và đã thống nhất hướng xử lý. Cụ thể, do không xác định được nguyên nhân, mức độ thiệt hại, cũng như ảnh hưởng của dự án đối với thiệt hại nghêu của HTX Đồng Tiến, nên không có cơ sở tính toán bồi thường hỗ trợ.

Tuy nhiên, hiện tại HTX Đồng Tiến có trên 500 xã viên đa số là hộ nghèo, nguồn thu nhập chính chủ yếu vựa vào HTX, nên việc tự khôi phục lại sản xuất là rất khó khăn. Do đó, đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu hỗ trợ 600 triệu đồng cho HTX Đồng Tiến.

Đồng thời giao UBND huyện Hòa Bình mời Chủ đầu tư và HTX Đồng Tiến để trao đổi, thỏa thuận thống nhất mức hỗ trợ như đã nêu trên, sớm hỗ trợ cho các xã viên khôi phục sản xuất.

Hữu Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-som-ho-tro-cho-cac-xa-vien-nuoi-ngheu-khoi-phuc-san-xuat-a560156.html