Bạc Liêu: Qua củng cố nhiều HTX vươn lên hoạt động hiệu quả

    Gốc

    Thực hiện Nghị quyết của Trung ương "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể", Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các cấp chính quyền và sở, ngành trong tỉnh tiến hành khảo sát và củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17795