Bắc Giang: Xử lý dứt điểm bến, bãi kinh doanh, tập kết vật liệu trái phép ven sông

Trong tháng 7/2022, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều cũng như kết quả xử lý vi phạm về đê điều, phòng, chống thiên tai theo kế hoạch của UBND tỉnh tại các huyện, thành phố có đê.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Xây dựng tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều cũng như kết quả xử lý vi phạm về đê điều, phòng, chống thiên tai theo Văn bản số 970/UBND-KTN ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với từng trường hợp vi phạm, qua đó nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá vướng mắc, khó khăn, từ đó đưa ra biện pháp tháo gỡ.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/6/2022, các địa phương có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trừ các huyện Sơn Động và Lục Ngạn) phải xử lý dứt điểm 109 trường hợp vi phạm, trong đó có 65 trường hợp vi phạm về đê điều, còn lại vi phạm về bến, bãi chất thải, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, theo tổng hợp của cơ quan chức năng, công tác xử lý vi phạm diễn ra tại các địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt, nhiều bến, bãi tập kết vật liệu không nằm trong quy hoạch vẫn ngang nhiên hoạt động.

Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-xu-ly-dut-diem-ben-bai-kinh-doanh-tap-ket-vat-lieu-trai-phep-ven-song-336046.html