Bà Rịa- Vũng Tàu chính thức nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất

HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu họp thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Sáng 25-6, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Sáp nhập xã Lộc An, huyện Đất Đỏ vào xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ; lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ vào thị trấn Phước Hải, lấy tên là thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất; sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành xã Tam An, huyện Long Đất.

Sau sáp nhập, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 4 thị trấn.

Tại TP Bà Rịa, nhập phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, lấy tên là phường Phước Trung. Sau sáp nhập, TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 xã và 7 phường.

Như vậy, sau sáp nhập thì ở cấp tỉnh, Bà Rịa- Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã.

 Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập huyện Long Đất, hỗ trợ cán bộ. Ảnh: PL

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập huyện Long Đất, hỗ trợ cán bộ. Ảnh: PL

Ngoài nghị quyết trên, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025.

Tổng số biên chế phải sắp xếp khoảng 160 người với tổng kinh phí hỗ trợ do ngân sách địa phương chi gần 31 tỉ đồng cho giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhấn mạnh, qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đã có nhiều thay đổi về diện mạo và có sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi hoạt động kinh tế- xã hội, cả 2 huyện đều đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới và đang hướng tới đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên cả 2 huyện và một số đơn vị hành chính cấp xã không đủ điều kiện về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, nên phải thực hiện việc sắp xếp để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2 huyện sau khi sáp nhập trở thành huyện mới sẽ có nhiều lợi thế trong việc phát triển tổng hợp về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội...

 Huyện Long Điền hiện nay được sáp nhập vào huyện Đất Đỏ lấy tên mới là huyện Long Đất. Ảnh minh họa: KN

Huyện Long Điền hiện nay được sáp nhập vào huyện Đất Đỏ lấy tên mới là huyện Long Đất. Ảnh minh họa: KN

Cũng theo ông Mai Ngọc Thuận, với việc sáp nhập sẽ làm dôi dư một số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cần có chế độ hỗ trợ từ cả trung ương lẫn địa phương.

Do đó việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ là rất cần thiết. Những trường hợp dôi dư thuộc diện bị tinh giản biên chế ngoài việc được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP năm 2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, còn được hưởng một khoản hỗ trợ bằng 80% tổng kinh phí trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định của của trung ương, nguồn chi này được chi trả từ ngân sách tỉnh…

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-ria-vung-tau-chinh-thuc-nhap-huyen-long-dien-va-dat-do-thanh-huyen-long-dat-post797263.html