Australia : uranium sẽ không được bán cho Ấn Độ

    Gốc

    (Vitinfo) - Hôm 15/01, chính phủ Australia khẳng định, quốc gia này sẽ không bán uranium cho Ấn Độ do Ấn Độ không phải là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte//35746/default.aspx