ASEAN ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng

Diễn đàn ASEAN về Xử lý Thông tin sai lệch khẳng định nỗ lực của ASEAN trong việc tạo ra một 'không gian mạng đáng tin cậy và có trách nhiệm' cho người dân'.

Ngày 19/9, tại TP. Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn khu vực ASEAN về Ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng.

Diễn đàn do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam – Đơn vị chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (Hội nghị AMRI 16) và các hội nghị, diễn đàn liên quan, tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết, từ năm 2017 đến nay, ASEAN đã đưa ra nhiều tuyên bố, hoạt động để ứng phó với vấn đề tin sai sự thật và tin giả, thông qua những chương trình tăng trường nhận thức, các chiến dịch nâng cao hiểu biết số cho người dân… Đặc biệt tại Hội nghị AMRI 14, các bộ trưởng đã thông qua khung và Tuyên bố chung về giảm thiểu tác hại của tin giả, tạo ra một khuôn khổ tham chiếu chung cho các nước thành viên ASEAN để tăng cường hợp tác, chia sẻ các thông tin và đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn nạn tràn làn của tin tức giả mạo và tác động tiêu cực, vì lợi ích của người dân ASEAN. Năm 2022, Hội nghị các quan chức cấp cao phụ trách về Thông tin ASEAN (SOMRI) lần thứ 19 chính thức thông qua sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Nhóm đặc trách ASEAN về tin giả.

Những khuôn khổ và cơ chế của ASEAN đã tạo nền tảng cho các nước thành viên ASEAN tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề này trong khu vực.

Các đại biểu đến từ các quốc gia trong ASEAN cùng trao đổi các giải pháp để giảm thiểu các tác hại từ thông tin sai lệch và tin giả, góp phần tạo ra một "không gian mạng đáng tin cậy và có trách nhiệm" cho người dân”

ASEAN đã thực hiện nhiều công việc liên quan đến xử lý tin giả. Tuy nhiên, các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc chia sẻ các chính sách và kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý, chứ chưa mở rộng cho các cơ quan báo đài (tham gia với vai trò tăng cường thông tin chính thống, phát hiện, công bố và cải chính tin giả...) hay các cơ quan nghiên cứu/ đơn vị truyền thông (tham gia với vai trò như các tổ chức nghiên cứu và kiểm chứng độc lập) hay các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, đã đến lúc đẩy mạnh hơn sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý truyền thông, những người đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thông tin; giữa các cơ quan truyền thông tham gia truyền bá thông tin chính thống và chính xác, phát hiện, công bố và sửa chữa tin giả; giữa các cơ quan nghiên cứu như các tổ chức nghiên cứu độc lập, tổ chức xác minh và nhà cung cấp mạng xã hội để đối phó với thông tin sai lệch trong khu vực.

“Diễn đàn ASEAN về Xử lý thông tin sai lệch nhằm tạo ra một nền tảng trao đổi mở, khẳng định sự quyết tâm của các nước ASEAN trong việc giảm thiểu các tác hại từ thông tin sai lệch và tin giả, đồng thời góp phần cho nỗ lực chung của ASEAN trong việc tạo ra một không gian mạng đáng tin cậy và có trách nhiệm cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nói.

ASEAN cùng bàn giải pháp tăng cường ưng phó, xử lý tin giả, tin sai trên không gian mạng

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý về thông tin điện tử của 8 nước ASEAN; đại diện cơ quan báo chí của các nước ASEAN; đại diện một số nền tảng xuyên biên giới (Google, Tiktok) và đại diện Ban thư ký ASEAN sẽ tập trung trao đổi, thảo luận nỗ lực của các nước ASEAN chung tay đấu tranh và xử lý tin giả, tin sai; khuyến nghị các biện pháp cho tương lai; kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và cơ quan báo chí truyền thông; các chính sách thúc đẩy hiểu biết số và chính sách truyền thông từ một số quốc gia ASEAN cũng như chính sách của các nền tảng trong xử lý tin giả, tin sai và hướng dẫn an toàn khi tham gia trực tuyến.

Cùng với đó, thảo luận về các khuyến nghị, biện pháp hợp tác ứng phó và xử lý tin giả, tin sai trên không gian mạng, thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN, giữa chính phủ, địa phương các nước thành viên ASEAN và các nền tảng mạng xã hội.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/asean-ung-pho-va-xu-ly-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang-273182.html