Áp dụng tiêu chuẩn mới cho cà phê nhân xuất khẩu

    Gốc

    Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu cà phê phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 4193:2005...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5013c0e8ca1a90&page=category