Áo dài trắng

    Gốc

    Hồi nhỏ học trường Tây, tôi hãnh diện với bộ đồng phục áo trắng, jupe xanh. Lên trung học, học trường Việt, áo dài trắng, quần đen hoặc trắng. Mới đây, xuống Trà Vinh, thấy học sinh mặc áo dài trắng quần đen, tự dưng thấy hay hay, nhớ ngày xưa lười giặt đồ, cứ quần đen mà mặc.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/203266.asp