Anh phát hiện bom nặng 500 kg

Ngày 24/2, Anh đã cho nổ có kiểm soát trên biển một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hơn 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp vì lý do an toàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/anh-phat-hien-bom-nang-500-kg-112004.htm