Anh: Công khai trợ cấp của quan chức

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi Chủ tịch Hạ nghị viện Michael Martin bị điều tra, một loạt quan chức trong Chính phủ Anh và lãnh đạo đảng Bảo thủ đã buộc phải công khai những khoản chi tiêu được trợ cấp của mình.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88587.cand