Ấn tượng Quân khu 4

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Với 3 điểm đoạt được, Quân khu 4 lấy lại vị trí nhì bảng từ tay T&T Hà Nội. Cao su Đồng Tháp tiếp tục đứng đầu bảng khi thắng đội SHS Tiền Giang 2-1

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thethao/2008/5/153361