An ninh năng lượng: chủ đề chính trong Hội nghị năng lượng toàn cầu 2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Hôm qua (13/11), Hội nghị năng lượng toàn cầu 2008 đã được tổ chức tại Rome.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/56311/default.aspx