Án ngoại tình... 300 triệu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cãi rát cổ, cuối cùng thì cái án ngoại tình của Rơ Lan Đi cũng “dứt giá” 300 triệu đồng. Làng Ó xưa nay chưa có vụ nào phạt to như thế, nhưng Đi vẫn bằng lòng. Thời hạn “thi hành án” là một tháng. Chồng tiền đủ rồi, cho làng uống rượu phạt rồi, Đi cứ tay không mà ra khỏi nhà. Thế nhưng...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/235330.asp